Tidningstransport i Sundsvall AB

Miljöpolicy

 

Tidningstransport i Sundsvall AB är ett företag med säte i Sundsvall. Verksamhet påverkar miljön och det är därför viktigt att ständigt bevaka utvecklingen och minimera en negativ miljöpåverkan.

Tidningstransport skall därför:
- Följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler.

- Ta del av utvecklingsprojekt som syftar till att minska miljöpåverkan.

- Alltid söka förbättringar i verksamheten för att mininera negativ påverkan på miljön.

- Fortlöpande föra en dialog med samtliga inom företaget gällande miljöfrågor.

- Ställa krav på att anlitade underentreprenörer följer miljöstiftning och driver sin verksamhet på ett miljömedvetet sätt.

- Ständigt sträva efter att utnyttja våra resurser maximalt och på det sättet driva vår verksamhet så att minsta möjliga miljöbelastning uppstår.© 2009-2022 Design by Kenneth Culano